Algemene voorwaarden

Bedrijfsregels van Lipno. skischool

 1. De betaling van de reservering moet minstens 20 minuten vóór aanvang van de les worden uitgevoerd, anders zal de reservering zonder terugbetaling worden geannuleerd.
 2. Bij betaling van de lessen ontvangt de klant een betaalbewijs en een klantpas (bestaande uit twee delen) voor de skischool.De pas van de skischool is niet overdragelijk.
 3. Na de eerste trainingsles geeft de klant het bovenste deel van het pasje aan de leraar en het onderste deel houden zij voor mogelijke latere controle.
 4. De klant moet het pasje altijd bij zich hebben, anders worden zij niet tot de lessen toegelaten.
 5. De klant heeft alleen recht om deel te nemen aan lessen, waarvan de tijden en voorwaarden staan vermeld op het pasje.
 6. Veranderingen van de tijden en eventueel de vorm van de lessen kunnen alleen worden uitgevoerd in het kantoor van Skischool Lipno.
 7. Verlies van het pasje dient de klant onmiddellijk te melden op het kantoor van de skischool, waar zij op vertoon van het betaalbewijs een duplicaat van het pasje kunnen ontvangen.
 8. In het geval dat de skischool om technische redenen niet aan alle eisen voor privéles kan voldoen, kan de skischool de klant dergelijke lessen aanbieden op een ander tijdstip of eventueel als groepsles.
 9. Groepslessen zullen alleen worden gehouden in het geval dat de groep uit minstens 5 klanten bestaat.
 10. Als de betreffende groep niet volledig is, kan de skischool de klant een ander tijdstip voor de lessen of privéles aanbieden.
 11. Bij verlenging van groepslessen wordt het prijsverschil berekend tussen de prijs van de nieuwe en de oorspronkelijke cursus.
 12. De skischool biedt geen garantie van dezelfde leraar tijdens de gehele cursus.
 13. Alle cliënten van de skischool hebben gedurende de periode van de cursus vrije toegang tot het Foxpark en het park van Skischool Lipno.
 14. Een skipas is inbegrepen in de prijs voor privé- en familielessen. De skipas is geldig voor de periode van de cursus.Deze is niet geldig voor avondlessen.Voor groepslessen moet de klant een skipas kopen.
 15. Ongebruikte lessen van de skischool vervallen zonder terugbetaling.
 16. Terugbetaling voor ongebruikte diensten is slechts mogelijk in het geval van ziekte of verwonding en op vertoon van een doktersverklaring.
 17. Er is geen aanspraak op terugbetaling van lesgeld voor beperking van de cursus vanwege slechte weersomstandigheden of beperkt bedrijf van de transportvoorziening.
 18. In het geval dat de klant niet binnen 10 minuten na aanvang van de les aanwezig is, kunnen zij mogelijk – gezien het verloop van de cursus en methodische principes – niet meer worden toegelaten.
 19. De klant of hun wettelijke vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor geschikte kleding, uitrusting en de eigen gezondheidstoestand.
 20. In het geval dat de klant zich tijdens de lessen volgens de goede zeden ongepast gedraagt, zullen zij van de cursus worden uitgesloten zonder terugbetaling.
 21. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door nalatigheid van derden.
 22. Betaling van het cursusgeld beschouwd de skischool als instemming van de klant met de voorwaarden van Skischool Lipno.
 23. In het geval dat een klant een concrete instructeur verzoekt, zal 10% van het lesgeld worden berekend voor de aanvullende diensten van de gevraagde instructeur.
 24. Bij verlenging van groepslessen wordt het prijsverschil berekend tussen de prijs van de nieuwe en de oorspronkelijke cursus.
 25. Alle deelnemers moeten wegens redenen van veiligheid een speciaal vest of onderscheidende band dragen.Kinderen tot 15 jaar moeten gedurende de lessen een speciaal vestje dragen van de skischool. Klanten kunnen vestjes ophalen bij de kassa van Skischool Lipno. Een borgsom van CZK 300,- geldt voor ieder vestje.De borgsom wordt geretourneerd bij het teruggave van het onbeschadigde vestje.Om veiligheidsredenen is het tijdens de skilessen alleen mogelijk de vesten van de Skischool Lipno te gebruiken. Klanten met een ander vest worden niet tot de lessen toegelaten.
 26. Terugbetaling van de borg en eventuele terugbetaling voor onbenutte lessen zullen altijd uitgevoerd worden op de zelfde manier, als waarop de oorspronkelijke betaling werd uitgevoerd. In het geval van betaling met een creditcard zal terugbetaling van de borgsom of het geld voor onbenutte lessen eveneens per creditcard worden uitgevoerd en zal aanspraak op contante terugbetaling niet mogelijk zijn.
 27. Annuleringskosten

  Annulering of wijziging van de betaalde particuliere, familie- of groepslessen voor het begin van de eerste les

  • 0% annuleringskosten
   • Annulering van lessen meer dan 12 uren voorafgaand aan het begin van de eerste les.
   • Annulering van lessen minder dan 12 uren voorafgaand aan het begin van de eerste les, bij overlegging van het medisch attest voor een blessure of ziekte.
  • Administratiekosten 0,- CZK
   • Wijziging van reeds betaalde lessen – vergroting van het aantal klanten (privé-en familielessen) of verlenging van de lestijd.
  • Administratiekosten 300,- CZK
   • Annulering van lessen minder dan 12 uren voorafgaand aan het begin van de eerste les, zonder overlegging van een medisch attest voor een blessure of ziekte.
   • Wijziging van de reeds betaalde lessen – vermindering van het aantal personen, verkorting van de lestijd.

  Annulering of wijziging van de reeds betaalde privé- en familielessen na aanvang van de lessen

  • 0% annuleringskosten
   • Annulering van de niet-gebruikte lessen bij overlegging van een medisch attest voor blessure of ziekte.
  • 50% annuleringskosten van de prijs van de eerste les
   • Annulering van 1 les als de les vóór verstrijken van 50 % van de lestijd geannuleerd wordt (één uur les – 25 minuten / twee uren les – 50 minuten). De prijs voor de overige niet-gebruikte lessen wordt volledig geretourneerd.
  • 100% annuleringskosten van de prijs van de eerste les
   • Annulering van 1 les in geval dat de les na verstrijken van 50% van de lestijd geannuleerd wordt (één uur les – 25 minuten / twee uren les – 50 minuten). De prijs voor de overige niet-gebruikte lessen wordt volledig geretourneerd.
  • Administratiekosten – 0,- CZK
   • Wijziging van de reeds betaalde lessen – vergroting van het aantal klanten of verlenging van de lestijd
  • Administratiekosten 300,- CZK    
   • Annulering van de niet gebruikte lessen zonder overlegging van een medisch attest voor blessure of ziekte
   • Wijziging van de reeds betaalde lessen – vermindering van het aantal personen, verkorting van de lestijd

  Annulering of wijziging van reeds betaalde groepslessen na aanvang van de lessen

  • 0% annuleringskosten en 0% administratiekosten
   • Annulering van de niet-gebruikte lessen in alle gevallen

  Wijziging van de online reservering aan het loket Lipno. Skischool

  • Korting 15% bij online reserveren blijft voor de klant geldig
   • Wijziging van de gereserveerde lessen – vergroting van het aantal klanten of verlenging van de lestijd
  • Korting 15% bij online reserveren wordt niet toegekend
   • Wijziging van de gereserveerde lessen – vermindering van het aantal klanten of verkorting van de lestijd
   • Splitsing van de oorspronkelijk gereserveerde meerdaagse lessen, niet-afzonderlijke dagen en de betaling per dag
 28. Deze bedrijfsregels zijn geldig vanaf 1-12-2015
 29. De ondernemer behoudt zich het recht op wijzigingen in deze bedrijfsregels.
 30. Klanten van het verhuurpunt nemen er nota van dat bij het verhuurpunt tijdens uiteenlopende evenementen foto's van klanten of geluids- of video-opnames waar klanten op voorkomen kunnen worden gemaakt door de exploitant. Klanten gaan akkoord met het kosteloos nemen van deze foto's of geluids- en video-opnames (hierna tevens te noemen "de opnames") en gaan er verder mee akkoord dat de exploitant de gemaakte opnames (bijv. foto's) waar klanten op afgebeeld staan kosteloos publiceert voor promotiedoeleinden, en wel uitsluitend op de websites www.lipnoservis.cz www.skiareallipno.cz, zima. lipnoservis.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.lipnoservis. cz, www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz en op de facebookprofielen van Skigebied Lipno, Active park Lipno en Camping Lipno Modřín, of in gedrukt informatiemateriaal voor de genoemde doeleinden, uitgegeven door de exploitant en gedistribueerd aan derden. Een lijst van het informatiemateriaal waarin de opnames gepubliceerd kunnen worden is ter inzage beschikbaar bij de marketingafdeling van Lipno Servis s.r.o.
 31. Indien tussen de aanbieder/verkoper/exploitant en een consument een consumentengeschil ontstaat m.b.t. een koopovereenkomst/overeenkomst inzake de levering van diensten dat niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument een verzoek tot buitengerechtelijke beslechting van het geschil indienen bij het aangewezen orgaan voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen, nl. Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR  Štěpánská 15 120 00 Praha 2 (Tsjechische Handelsinspectie, Centraal inspectiekantoor – afdeling ADR),  E-mail: adr@coi.cz (mailto:adr@coi.cz) Website: adr.coi.cz (https://adr.coi.cz/), De consument kan gebruikmaken van het platform voor onlinegeschillenbeslechting dat door de Europese commissie is opgericht op het adres http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Bedrijfsregels van Intersport rent Lipno

 1. De klant is gerechtigd tot het gebruik van de sportuitrusting (ski’s, snowboard, schoenen voor skiën, langlaufen en snowboarden, skistokken en toebehoren), waarvan hij ontvangst heeft bevestigd door ondertekening van het huurcontract, voor de overeengekomen tijd. De tekst van het huurcontract staat vermeld op de achterkant van dit blad. Deze algemene voorwaarden vormen een onafscheidelijk onderdeel van het huurcontract. De klant is niet gerechtigd de gehuurde sportuitrusting te laten gebruiken door andere personen.
 2. Voorwaarde voor het sluiten van dit huurcontract is de vergoeding van de huurprijs voor de overeengekomen huurperiode (verder enkel “huur”), waarvan de hoogte wordt bepaald in overeenstemming met de gepubliceerde prijslijst op de verhuurlocatie (verder enkel “prijslijst”). De klant verklaart, dat hij de prijslijst heeft gelezen en er mee instemt. De klant is verplicht – met uitzondering van de procedure uit punt 3 van deze algemene voorwaarden – naast de huurprijs een toeslag te betalen, die 3% van de huurprijs zal bedragen (verder enkel “toeslag”). Op de ommezijde van dit blad staat de toeslag vermeld in de kolom “Toeslag – verzekering”. De toeslag zal berekend worden over de volledige huurprijs, ongeacht kortingen op de huurprijs die de verhuurder aan de klant verleend heeft. Kortingen zijn uitsluitend van toepassing op de huurprijs en de hoogte van de toeslag zal op geen enkele wijze door de korting worden beïnvloed.
 3. De klant is gerechtigd ten laatste voorafgaand aan betaling van de huurprijs uitdrukkelijk de vergoeding van de toeslag te weigeren. In dit geval zal bij beschadiging van de sportuitrusting of onderdelen ervan gehandeld worden volgens punt 10  van deze algemene voorwaarden.
 4. De huurprijs en de toelage dienen betaald te worden voorafgaand aan de overname van de sportuitrusting.
 5. De klant is verplicht om de sportuitrusting terug te brengen naar de plaats van overname en wel binnen de overeengekomen termijn, in schone en gave staat in overeenstemming met een normaal verbruik, dat overeenkomt met een behoorlijk gebruik gedurende de overeengekomen tijd en in overeenstemming met het doel, waarvoor het bestemd is.
 6. Bij overschrijding van de overeengekomen huurtijd voor de sportuitrusting is de klant verplicht de huur plus toelage (volgens de prijslijst) te vergoeden en dit ter hoogte van het bedrag dat overeenkomt met de huurprijs en de toelage voor de duur, waarover de klant de uitrusting langer in gebruik heeft gehouden dan was overeengekomen.
 7. Bij vroegtijdige teruggave van de sportuitrusting heeft de klant geen recht op terugbetaling van het overeenkomende deel van de huurprijs noch van de toelage.
 8. De klant is verplicht zodanig met de uitrusting om te gaan, zodat verlies of diefstal ervan vermeden wordt. In het geval van diefstal of verlies van de uitrusting is de klant verplicht om de verhuurder te betalen voor de opgelopen schade.
 9. In het geval de klant overeenkomstig punt 2 en 4 van deze algemene voorwaarden de toelage betaalt, komen de contractuele partijen het volgende overeen omtrent de manier en de omvang van compensatie voor de schade: de verhuurder verplicht zich, in het geval dat door nalatigheid van de klant schade ontstaat aan de uitrusting of een onderdeel ervan, gebruik te maken van de toelage voor zekerstelling van zijn aanspraak op compensatie voor schade, die ontstaat aan de verhuurder door een dergelijke beschadiging van de uitrusting of een afzonderlijk onderdeel ervan. Door betaling van de toeslag zal een eventuele aanspraak van de verhuurder op compensatie voor opgelopen schade volledig worden gedekt. De omvang van de schade zal hierdoor voor de klant gereduceerd worden tot het vastgestelde bedrag van de toelage. De klant heeft geen recht op terugbetaling van de toelage, ook niet wanneer de uitrusting zonder enige schade terugkeert.
 10. In het geval de klant de toelage overeenkomstig punt 3 van deze algemene voorwaarden weigert te betalen en door nalatigheid van de klant schade aan de uitrusting of een onderdeel ervan ontstaat, is de klant verplicht om de verhuurder volledige compensatie voor de schade te geven, d.w.z. met name voor de kosten verbonden aan het herstel van de sportuitrusting of een afzonderlijk onderdeel ervan tot de oorspronkelijke staat volgens de prijslijst van de servicewerkzaamheden.
 11. In het geval van een totale waardevermindering van de uitrusting of een onderdeel ervan is de klant verplicht om de verhuurder de schade te vergoeden ter hoogte van de actuele waarde van de uitrusting of een onbruikbaar onderdeel ervan.
 12. Regels voor het gebruik van de sportuitrusting: de klant is verplicht de uitrusting uitsluitend te gebruiken voor het doel, waarvoor het bestemd is, waarbij hij verplicht is er zorg voor te dragen dat de uitrusting niet beschadigd raakt door omstandigheden, die hij kan voorzien (het is bijv. verboden te skiën op terrein zonder gelijkmatige sneeuwlaag, de skischoenen te drogen op warmtebronnen of in de directe omgeving ervan, waar hitteschade dreigt enz.).
 13. De sportuitrusting moet teruggeven worden vrij van sneeuw en grove vervuiling.
 14. De verhuurder behoudt zich het recht op wijzigingen van deze algemene voorwaarden.
 15. De klant bevestigt door ondertekening van deze algemene voorwaarden dat hij bekend is met de tekst van het huurcontract evenals met de tekst  van deze algemene voorwaarden en geen bezwaren heeft ten opzichte ervan.
 16. De klant stem er mee in, dat de verhuurder uit het paspoort of identiteitsbewijs van de klant de getypte, leesbare gegevens overneemt (naam, achternaam, geboortedatum, pasnummer, geldigheidsdatum) voor verwerking volgens punt 17 van deze algemene voorwaarden.
 17. De klant geeft de verhuurder toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens, die aan de verhuurder getoond werden tijdens het sluiten van het huurcontract voor een juiste identificatie van de contractuele partijen van het huurcontract en ter verzekering van een juiste vervulling van de plichten van de contractuele partijen, die uit het huurcontract voortvloeien, evenals voor verdere dienstverlening van de verhuurder aan de klant. De klant geeft deze toestemming voor een onbepaalde periode, op zijn minst voor de duur van de verhuur en op zijn langst tot intrekking van de toestemming. Na afloop van de verhuur kan de klant op elk ogenblik op aantoonbare wijze de toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens intrekken. De verhuurder verplicht zich de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig wet nr. 101/2000 Coll., op de bescherming van persoonsgegevens, zoals laatstelijk gewijzigd. De verhuurder zal de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de dienstverlening aan de klant. De klant bevestigt door ondertekening van het huurcontract, dat hij behoorlijk werd geïnformeerd over alle verplichtingen van de verhuurder als beheerder van de persoonsgegevens volgens het bepaalde wet nr. 101/2000 Coll., op de bescherming van persoonsgegevens, zoals laatstelijk gewijzigd, evenals over alle feiten, waarover de verhuurder als beheerder verplicht is de klant te informeren.
 18. Deze bedrijfsregels zijn geldig vanaf 1-12-2015
 19. De ondernemer behoudt zich het recht op wijzigingen in deze bedrijfsregels.
 20. Klanten van het verhuurpunt nemen er nota van dat bij het verhuurpunt tijdens uiteenlopende evenementen foto's van klanten of geluids- of video-opnames waar klanten op voorkomen kunnen worden gemaakt door de exploitant. Klanten gaan akkoord met het kosteloos nemen van deze foto's of geluids- en video-opnames (hierna tevens te noemen "de opnames") en gaan er verder mee akkoord dat de exploitant de gemaakte opnames (bijv. foto's) waar klanten op afgebeeld staan kosteloos publiceert voor promotiedoeleinden, en wel uitsluitend op de websites www.lipnoservis.cz www.skiareallipno.cz, zima. lipnoservis.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.lipnoservis. cz, www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz en op de facebookprofielen van Skigebied Lipno, Active park Lipno en Camping Lipno Modřín, of in gedrukt informatiemateriaal voor de genoemde doeleinden, uitgegeven door de exploitant en gedistribueerd aan derden. Een lijst van het informatiemateriaal waarin de opnames gepubliceerd kunnen worden is ter inzage beschikbaar bij de marketingafdeling van Lipno Servis s.r.o.
 21. Indien tussen de aanbieder/verkoper/exploitant en een consument een consumentengeschil ontstaat m.b.t. een koopovereenkomst/overeenkomst inzake de levering van diensten dat niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument een verzoek tot buitengerechtelijke beslechting van het geschil indienen bij het aangewezen orgaan voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen, nl. Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR  Štěpánská 15 120 00 Praha 2 (Tsjechische Handelsinspectie, Centraal inspectiekantoor – afdeling ADR),  E-mail: adr@coi.cz (mailto:adr@coi.cz) Website: adr.coi.cz (https://adr.coi.cz/), De consument kan gebruikmaken van het platform voor onlinegeschillenbeslechting dat door de Europese commissie is opgericht op het adres http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Hoe boek ik?

Kies
achtereenvolgens:
1. Periode
2. Categorie
3. Cursus/Product
4. Startdag
5. Boek

Uw reservering

… is nog leeg
Betaal veilig
en gemakkelijk met:
Reservierung

SSL-beveiligd

Uw gegevens worden beveiligd verzonden.
Secured by RapidSSL